Onto Monaco! Bugatti Veyron, Maserati MC12, Pagani Zonda | 6.17.2016

Onto Monaco! Bugatti Veyron, Maserati MC12, Pagani Zonda | 6.17.2016

Follow me on Instagram @thestradman for live updates.